logotype
Nowości PDF Drukuj


images/urbanistyka.jpg

Urbanistyka i architektura okresu III Rzeszy w Polsce, red. Karolina Jara i Aleksandra Paradowska, Poznań 2019, ss. 225, cena 40 zł, ISBN 978-83-65988-09-6.

Książka jest pierwszym całościowym opracowaniem o urbanistyce i architekturze okresu III Rzeszy na terenie obecnej Polski, skupiającym ustalenia badaczy z różnych ośrodków naukowych. Zebrane artykuły przedstawiają zagadnienia związane z niemieckim planowaniem, traktowanym jako istotny element polityki okupacyjnej. Autorzy tekstów ujawniają niepublikowane dotąd materiały archiwalne oraz otwierają nowe perspektywy interpretacyjne. spis treści

 

 


http://glavek.nazwa.pl/wni/images/urban.jpg

Renata Urban, Zarys dziejów Akademickiego Związku Sportowego w Szczecinie w latach 1946-2017, Poznań 2019, ss. 307, oprawa twarda, szyta, ISBN 978-83-65988-33-1.

spis treści

 

 

 

 

 


http://glavek.nazwa.pl/wni/images/Gawkowski.jpg

Robert Gawkowski, Akademicki sport XX-wiecznej Warszawy, Poznań 2019, ss. 569, oprawa twarda, szyta, ISBN 978-83-65988-27-0.

spis treści

 

 

 

 

 


http://glavek.nazwa.pl/wni/images/jak%20opowiada.jpg

Jak w XXI wieku opowiadać historię? Narracja jako problem teoretyczny i praktyczny w niemieckich naukach o historii, kulturze i literaturze, wybór, wstęp i opracowanie Jerzy Kałążny, Poznań 2019, ss. 593, oprawa twarda, szyta, cena 65 zł, ISBN 978-83-65988-11-9.

„Wszystko jest historią – opowiadanie jest zawsze i wszędzie”. Teza zawarta w tytule naukowego artykułu sprzed kilku lat świadczy o nieprzemijającej aktualności opowiadania jako obiektu zainteresowania przedstawicieli wielu dyscyplin, zwłaszcza historyków, literaturoznawców i kulturoznawców. Między klasycznym pytaniem Leopolda von Ranke „Jako to właściwie było?” i przypisywanym czołowemu przedstawicielowi narratywistycznej filozofi i historii Haydenowi White’owi stwierdzeniem, że „także Klio poetyzuje”, rozpościera się pole nieustającej dyskusji nad powinnościami historyka wobec przeszłości, jego obowiązkami wobec czytelników oraz regułami obowiązującymi w historycznym fachu. spis treści

 

http://glavek.nazwa.pl/wni/images/pbn%2050.jpg

Sąsiedztwo zobowiązuje... 50 tomów Poznańskiej Biblioteki Niemieckiej, pod red. Huberta Orłowskiego i Ryszarda Wryka, Poznań 2019, ss. 402, oprawa twarda, szyta, cena 49 zł,  ISBN 978-83-65988-29-4.

spis treści

 

 

 

 http://glavek.nazwa.pl/wni/images/ochrona%20praw.jpg

Ochrona praw człowieka. Zagadnienia praktyczne, pod red. Agaty Hauser i Moniki Urbaniak, Poznań 2019, ss. 269, ISBN 978-83-65988-32-4.